Код: 6.296-108.0

26.90 лв.

Категория:
Описание

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

H317 Може да причини алергична кожна реакция.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Характеристики и предимства
Отблъсква вода и частици мръсотия
Приятен и свеж цитрусов аромат
Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
Спецификации

Технически данни

Тегло 0.55 kg
Количество опаковка

500

Области на приложение
Боядисани повърхности Боядисаните повърхности

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „RM 660 Препарат за полиране с вакса“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.