Доставка
 • Клиентите на karchershop.bg се възползват от безплатна доставка при поръчка на обща стойност над 50 лв с ДДС.
 • Цена на доставка за поръчка на обща стойност под 50лв. е фиксирана на 5лв.

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва приемо–предавателен документ, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 24 до 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 48 до 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 3. За едрогабаритна техника срокът за доставка е до 7 дни, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката и подлежи на допълнителни условия.
  ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.
  При всички случаи Керхер Еоод си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до 7 дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис до входа на сградата. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

Връщане

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 30 дни, считано от датата на документа за покупка.
Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. За да осигурите бърза обработка на връщането, Ви препоръчваме следната процедура:

 • Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена.
 • Керхер ЕООД запазва правото си да прецени дали да приеме върнатата стока в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка; следи от употреба: драскотини, удари, замърсявания и др.; увредена от токов удар; липсващи: аксесоари от окомплектовката на уреда, гаранционна карта, инструкция за употреба.
 • Потребителят следва да уведоми Керхер ЕООД за решението си да се откаже от договора с чрез попълването на стандартен формуляр за отказ. (в дъното на тази страница)

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС). https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Върни на адрес:
Керхер ЕООД
бул. Ботевградско шосе 489
1839 София