Код: 6.296-106.0

17.90 лв.

Категория:
Описание

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Характеристики и предимства
Освежаване на цветовете и тъканите
Облекчава бъдещото почистване на повърхността (по-рядко повторно замърсяване)
Приятен свеж аромат
Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
Повърхностно биоразградим съгласно OECD
Спецификации

Технически данни

Тегло 0.55 kg
Количество опаковка

500

Области на приложение
Изкуствени облицовки Автомобилни седалки