Код: 6.296-107.0

19.90 лв.

Категория:
Описание

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Характеристики и предимства
Оптимална грижа и защита
Ефективната формула за защита на цвета възпира пожълтяването и избледняването на пластмасовите повърхности
Облекчава бъдещото почистване на повърхността (по-рядко повторно замърсяване)
Приятен и свеж цитрусов аромат
Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
Спецификации

Технически данни

Тегло 0.55 kg
Количество опаковка

500