Актуални предложения

Каквато и да е задачата за почистване, ние имаме решението.

Home & Garden

Почистващи устройства за използване в дома

Professional

Почистващи машини за професионална употреба

Награди за дизайн и патенти

Почистващите уреди на Керхер обединяват функционалност, лесна употреба и прецизно управление. Иновацията и стремежът към по-добри решения са приоритет за компанията, доказателство за което са патентите и отличията от реномирани институции. Над 1300 патента потвърждават откривателския дух и иновационната сила на компанията.

Керхер – международен доставчик на почистваща техника

Днес семейната фирма Керхер се счита за водещ световен доставчик на ефикасни, природосъобразни почистващи системи. Керхер се отличава с превъзходни резултати, иноваци и качество.

Собствено проучване и развитие на почистващи решения

Керхер винаги се стреми към оптималното решения за всяка задача за почистване. Затова Керхер разработва ефективни системи от перфектно адаптирани един към друг почистващи уреди, аксесоари и почистващи средства. За да изпълним възможно най-добре потребностите и желанията на нашите клиенти, ние сме в постоянен диалог с частните и професионалните потребители. Придобитият вследствие на това опит се влива постоянно в разработването на нови продукти. По този начин гарантираме, че всяко ново развитие не само ще изпълнява все по-комплексните задания за почистване, но същевременно ще улеснява по възможно най- добрия начин работата на потребителите.

Къде да ни намерите

Керхер центрър, офис, сервиз и склад.