Код: 6.296-193.0

14.99 лв.

[dcaw_wishlist_button]
Купи сtbi bank logo
на вноски започващи от 0.56 лв.
Категория:
Описание

6 бр. по 17 грама.

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Характеристики и предимства
Съдържанието на една опаковка, 17гр. се изсипва в отделен съд.
Залива се с 500 мл. студена вода и се разбърква до пълното разтваряне на препарата.
Така полученият разтвор се излива в резервоара на парочистачката.
След 5 мин. разтвора се изхвърля, а контейнера се изплаква двукратно с чиста вода.
Уредът може да се ползва нормално.
Спецификации

Технически данни

Тегло 0.14 кг
Размери 21 × 13 × 2 см
Области на приложение
Препарат срещу котлен камък за парочистачки Kärcher

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Декалциращ прах, 6×17гр. за SC”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *