Код: 6.295-987.0

12.99 лв.

Категория:
Описание

6 бр. по 17 грама.

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишването на прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей.
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Характеристики и предимства
Съдържанието на една опаковка, 17гр. се изсипва в отделен съд.
Залива се с 500 мл. студена вода и се разбърква до пълното разтваряне на препарата.
Така полученият разтвор се излива в резервоара на парочистачката.
След 5 мин. разтвора се изхвърля, а контейнера се изплаква двукратно с чиста вода.
Уредът може да се ползва нормално.
Изтегляния
Сертификат за безопасност
Изтегли
Информация за продукта
Изтегли
Области на приложение
Парочистачки Кафе машини Кани за подгряване на вода и др.

Аксесоари