Код: 6.296-193.0

14.99 лв.

[dcaw_wishlist_button]
Купи сtbi bank logo
на вноски започващи от 0.56 лв.
Категория:
Описание

6 бр. по 17 грама.

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Характеристики и предимства
Съдържанието на една опаковка, 17гр. се изсипва в отделен съд.
Залива се с 500 мл. студена вода и се разбърква до пълното разтваряне на препарата.
Така полученият разтвор се излива в резервоара на парочистачката.
След 5 мин. разтвора се изхвърля, а контейнера се изплаква двукратно с чиста вода.
Уредът може да се ползва нормално.
Спецификации
Области на приложение
Препарат срещу котлен камък за парочистачки Kärcher

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Декалциращ прах, 6×17гр. за SC”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *